اخبار و تازه های جهان بصورت زنده : رادیو بین المللی فرانسه - ار.اف.ای

 

گوش کنید دانلود پادکست
 • 14h00 - 14h05 tu
  اخبار GMT 14:00 29/08/2015
 • 14h05 - 14h30 tu
  برنامه ها GMT 14:05 29/08/2015
 • 14h30 - 14h44 tu
  اخبار GMT 14:30 29/08/2015
 • 14h44 - 15h00 tu
  برنامه ها GMT 14:44 29/08/2015
 • 15h00 - 15h05 tu
  اخبار GMT 15:00 29/08/2015
 • 15h05 - 15h30 tu
  برنامه ها GMT 15:05 29/08/2015
 • 15h30 - 15h44 tu
  اخبار GMT 15:30 29/08/2015
 • 15h44 - 16h00 tu
  برنامه ها GMT 15:44 29/08/2015
قبلی بعدی
ار.اف.ای - مهمترین خبرها ۲۴ ساعت اخیر
هفتگی ها
کلیۀ برنامه ها
دریچه
دفترهای ویژه
دیگر دفترهای ویژه
آموزش زبان فرانسه
روی سایت ملاحظه کنید
کارگزاران و کاربران
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است