اخبار و تازه های جهان بصورت زنده : رادیو بین المللی فرانسه - ار.اف.ای

 
گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 12/02 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 12/02 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 12/02 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 12/02 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 12/02 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 12/02 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 12/02 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 12/02 دنباله برنامه
ار.اف.ای - مهمترین خبرها ۲۴ ساعت اخیر
هفتگی ها
کلیۀ برنامه ها
دریچه
دفترهای ویژه
دیگر دفترهای ویژه
آموزش زبان فرانسه
روی سایت ملاحظه کنید
کارگزاران و کاربران
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است