گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 17/02 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 17/02 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 17/02 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 17/02 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 17/02 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 17/02 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 17/02 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 17/02 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
ایران

باهنر: فتنه بزرگ آینده ازدرون اصولگرایان میآید

media

محمد رضا با هنردبیرکل جامعه مهندسین درخصوص آرایش سیاسی کشوردرانتخابات آینده اظهارنظرکرده و گفته که فتنه آینده از درون جریان اصولگرایی بیرون خواهد آمد. وی تأکید نموده که بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال درباره مسائل فرهنگی درراستای این فتنه عظیم که درحال شکل گیری است، قراردارد.

محمد رضا باهنردبیرکل جامعه مهندسین درخصوص آرایش سیاسی کشوردرانتخابات آینده اظهارداشته که هرچند برخی اعتقاد دارند که جریان دوم خرداد تمام شده و در انتخابات آینده نقشی نخواهد داشت، لیکن وی براین اعتقاد است که اندیشه اصلاح طلبانه کماکان در جامعه سیاسی ایران حضور دارد.
وی گفته که اصولگرایی دامنه وسیعی دارد. برخی با تند روی و پرخاش خود را اصولگرا میخوانند. عده دیگری هم که مکتب ایرانی را در برابر مکتب اسلام قرار میدهند، خود را اصولگرا میدانند. وی گفته که باید اصولگرایی تعریف شده و منشورآن تدوین گردد.
با هنر طی سخنانش تأکید نموده که "ولایت فقیه" تبلور
" مرجعیت، شریعت و روحانیت" است و افرادی که به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند، از نظر ما محکوم هستند.
وی گفته که فتنه آینده از درون جریان اصولگرایی بیرون خواهد آمد. بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در باره مسائل فرهنگی در راستای این فتنه عظیم که در حال شکل گیری است، قرار دارد.

درباره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با حسن شریعتمداری فعال سیاسی مقیم آلمان.
 

گفتگو با حسن شریعتمداری 12/03/2011 - شاهرخ بهزادی گوش کنید

حسن شریعتمداری اظهار میدارد که کاملاً مشخص است که منظور آقای باهنر، اسفندیار رحیم مشایی و دیگر یاران آقای احمدی نژاد است.آنان در واقع سعی میکنند گفتمان جهان شمول اسلامی را به گفتمان ایران محور تبدیل نمایند و در تلفیقی از امام زمان گرایی و باستان گرایی ایرانی به نوعی ناسیونالیسم دست یافته و خطوط خود را از طرفداران ولایت فقیه مجزا نمایند.
حسن شریعتمداری اعتقاد داردکه با هنر قصد دارد که جریان وابسته به رئیس جمهوری را ازدیگر جریانهای اصولگرا تفکیک نموده و با اتحاد آنها در انتخابات آینده مجلس در مقابل جناح وابسته به محمود احمدی نژاد قرار بگیرد...
 

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است