گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 10/12 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 10/12 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 10/12 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 10/12 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 10/12 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 10/12 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 10/12 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 10/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
فرانسه

برنامه دولت برای مقابله با رادیکالیسم اسلامی تقدیم مجلس می شود

media @fotolia

همانگونه که خبر‌ها آمده بود، در اتریش حزب محافظه‌کار و حزب راست افراطی این کشوربرای ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند.

بدین ترتیب حزب راست افراطی که "آزادی اتریش" نام دارد با شش وزیرازمجموع 13 وزیر وارد دولت می شود، به ویژه این که، وزارتخانه‌های مهمی مانند خارجه، داخله ودفاع به وزرای راست افراطی سپرده شده است.

روزنامه های امروزفرانسه بیشترین گزارش‌های خود را به آریش جدید نیروها دراتریس اختصاص داده‌اند، به ویژه این‌که، اکنون سال‌هاست که اروپا طعمه‌ی گرایش‌های رایکال ملی‌گرایانه وراست‌افراطی است.

درکناراین موضوع مشترک دوموضوع داخلی فرانسه نیزدرروزنامه های امروزجلب نظرمی کند.

نوع تازه ی ازمهاجرت‌ که طی آن این بارگروهی ازایتالیا، وازطریق منطقه کوهستانی آلپ، عزم ورود به فرانسه و با هدف نهایی ورود به انگلستان را داشته‌اند.

وموضوع دیگری که درصفحه اول روزنامه ها جلب توجه می کند، سیاست جدید دولت آقای مکرون برای مبارزه با رادیکالیسم اسلامی درکشوراست.

فیگارو روزنامه صبح پاریس درتیترنخستین صفحه خود می نویسد: درحالی که تهدید بلقوه تروریسم درکشورهچنان دربالاترین سطح خود قراردارد دولت گروهایی رامامور تحقیقات برای شناسایی هسته های‌ اسلامی افراطی و بازداشت افراد خطرناک درایالت های حساس کرده‌ است.

واما لیبراسیون و موضوع مهاجرت ها که درماه های اخیر ازطریق ایتالیا معضلاتی رابرای فرانسه به وجود آورده است.

لیبراسیون می‌نویسد: طی سه ماه اخیر1500تا 2000 مهاجر غیرقانونی تلاش کرده اند با گذشتن ازکوه های پربرف آلپ، درشرق فرانسه، وارد این کشورشوند، اما با برخورد شدید نیروهای مرزی روبه روشده اند، این درحالی است که روستائیان ساکن مناطق کوهستانی "الپ"

 کوشش کرده‌اند به کمک آنها بشتابند.

یک راهنمای کوه‌نوردی می گوید: شاید بهارکه بیاید أجساد برخی از قربانیان سرمازدگی اززیربرف‌های کوهستان های آلپ سربرآورند.

سرمقاله نویس لیبراسیون می‌نویسد: این درست است که فرانسه نمی‌تواند همه‌ی آنهایی را که ازراه می رسند بپذیرد، اما می تواند به ارائه حداقلی ازخدمات بشردوستانه همت گمارد، ان گونه که بسیاری از نگهبانان وراهنمایان کوهنوردی درهفته های اخیربه مهاجرین وامانده درنیمه راه ارائه کرده اند.

لیبراسیون می‌افزاید: دراین وضعیت است که دولت لایحه ی مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی و پناهجویی را آماده کرده است.

به نوشته لیبراسیون بسیاری ازسازمان‌های بشردوستانه غیردولتی ازهم اکنون نگران سیاست‌های بسیارسختگیرانه‌تردولت هستند.

لیبراسیون می‌نویسد: اول دسامبرجاری وزیرکشورفرانسه با ارسال بخشنامه‌ای ازاستانداران خواسته است تا دراخراج مهاجرین و پیاهجویان غیرقانونی به کشورهای مبدا خود جدیت بیشتری به خرج دهند.

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، نیزبا نگاهی انتقادی به پیش نویس لایحه دولت درمورد مهاجرت و پناهندگی پذیری می‌نویسد: دولت درنظردارد توافق های "دوبلین" را به طورجدی به اجرا بگذارد.

توافق های "دوبلین" تصریح می‌کند که پناهجونمی تواند دردو کشوربا دادن درخواست پناهندگی بخت خود را بیازماید.

براساس این توافق‌ها کشوردوم درصورت دریافت درخواست پناهجو باید درخواست کننده را به کشورپیشین یعنی اولین کشوری که درخواست او را پذیرفته است عُودت دهد.

هومنیته می‌نویسد: دولت تصمیم گرفته است از میزان شمارپذیرش پناهجو نیز بکاهد.

درحالی که برای سال جاری 95 هزار پذیرش پیش بینی شده بود درلایحه جدید دولت برای سال آینده 2019میلادی تنها 85 هزار پرونده پذیرفتنی پیش بینی شده است.

بازگردیم به فیگاروومسئله رادیکالیسم اسلامی که سال هاست فرانسه با تبعات خونین آن درگیراست.

فیگارو می‌نویسد: دولت مسئله‌ی مبارزه با رادیکالیسم اسلامی را به طورجدی دنبال می‌کند.

به نوشته فیگارو، دولت طرح‌های خود را برای مقابله با رادیکالیسم و افراط گرایی اسلامی قراراست طی یک لایحه قانونی درآغازسال آینده میلادی به مجلس ارائه نماید.

رئیس جمهوری فرانسه درماه اکتبرگذشته گفته بود که قراراست فهرستی از ایالت‌های حساس کشور با تمهیدات ویژه امنیتی دردستورکاردولت قرارگیرد.

سرمقاله نویس فیگارو می‌نویسد: اگرقراراست مبارزه جدی با رادیکالیسم به نتیجه برسد باید جلوی هررفتاری که با روح جمهوریت ما درتعارض است گرفته شود.

مثلاً راننده ای که حاضرنیست پشت رُل اتوبوسی بنشیند که پیش ازان یک زن رانندگی آنرا برعهده داشته است، توقف خارج از مقررات راننده اتوبوس برای نمازگزاری و یاتبلیغات و آموزش مذهبی که تحت پوشش ارائه مشوق های ورزشی و کمک به اموزش بهترکودکان صورت می گیرد نباید ازسوی دولت تحمل شود.

سرمقاله نویس فیگارو می‌افزاید: سال های طولانی با روامداری همه‌ی آنچه که امروز معضل به حساب می آید را آزاد گذاشتیم وباید گفت که دیگربس است.

فیگارو می‌نویسد: ما با بازگذاشتن میدان براین باوربودیم که آزادی عمل آنهاد آرامش جامعه را درپی خواهد داشت، درحالی که نمیدانستیم که آنها با استفاده ازآن روامداری زمینه‌های جنگ با ما را آماده می کردند.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است