گوش کنید دانلود پادکست
 • 14h00 - 14h05 tu
  GMT 14h00 22/05 اخبار جهان
 • 14h05 - 14h30 tu
  GMT 14h05 22/05 دنباله برنامه
 • 14h30 - 14h44 tu
  GMT 14h30 22/05 اخبار جهان
 • 14h44 - 15h00 tu
  GMT 14h44 22/05 دنباله برنامه
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 22/05 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 22/05 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 22/05 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 22/05 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
خبر فوری

فیلیپ راث، یکی از مهمترین چهره‌های ادبیات نیمۀ دوم قرن بیستم آمریکا، سه شنبه شب در نیویورک در ٨۵ سالگی درگذشت. او در رمان‌ها و داستان‌های کوتاه خود نظاره‌گر تیزبین، منتقد، آگاه و گاه سخت‌گیر جامعه آمریکا و بویژه یهودیان طبقۀ متوسط آن بود. طبقه‌ای که او خود بدان تعلق داشت. فیلیپ راث با ترسیم چهره‌های نمادین، همواره ناخرسندی‌هائی را نیز در میان گروه‌ها و اقشاری که نوشته‌های او آینۀ راست نمای رفتارها و گرفتاری‌های درونی و اجتماعی آنان بود، برمی‌انگیخت. نام فیلیپ راث در سال های اخیر همواره برای دریافت جایزۀ نوبل ادبیات برده می‌شد. او که در ٢٧ سالگی با رمان «خدا حافظ کلمبوس» به جهان ادبیات گام نهاده بود، نویسندۀ ٣٣ رمان، بسیاری داستان‌های کوتاه و نوشته‌های فراوان دیگری است که «شکایت پورتنوی»، «زندگی من به عنوان مرد»، «پاستورال آمریکائی» و «لکه» از جملۀ آنهاست.

دانش و محیط زیست

تغییرات آب و هوا و کنترل گرمایش زمین: از "ریو" تا "پاریس" – قسمت پنجم

media 路透社

بیست و یکیمن کنفرانس جهانی در بارِۀ تغییرات آب و هوا، همچنانکه می دانید، با شرکت ١٩۵ کشور و اتحادیۀ اروپا از روز ٣٠ نوامبر در پاریس آغاز شده و تا روز ١١ دسامبر ادامه دارد.
در این بخش، هر روز به پرسشی اساسی در بارۀ علل و اثرات تغییرات آب و هوائی و نیز گفتگوها، چالش ها و موانع در راه محدود کردن گرمایش زمین پاسخ می گوئیم.
 

دریا‌ها و اقیانوس‌ها و تعادل گرمایش زمین
‌ نقش دریا‌ها و اقیانوس‌ها در تعادل گرمایش زمین چیست؟ ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و تغییرات اقلیمی در دانشگاه برگِن در نروژ می گوید: «اقلیم کرۀ زمین برآیندی از جذب و بازتاب انرژی خورشیدی است؛ این چنین، میزان جذب و دفع انرژی خورشیدی، نواحی و شرایط مختلف اقلیمی را تعیین می کند».

ناصر کرمی می گوید: «اقیانوس‌ها مهمترین بخش کرۀ زمین هستند که می توانند انرژی خورشیدی را در خود ذخیره کنند و در یک نظم های مشخصی منتشر کنند». با توجه به سطح اقیانوس‌ها، بگفتۀ ناصر کرمی، «آنها در شکل گیری جریان‌های اقلیمی و در طبقه بندی‌های اقلیمی کرۀ زمین، نقشی حتی مهمتر از خشکی‌ها دارند».

 

سخنان ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و تغییرات اقلیمی در دانشگاه برگِن در نروژ 04/12/2015 گوش کنید

 

در همین زمینه
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است