گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 19/03 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 19/03 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 19/03 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 19/03 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 19/03 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 19/03 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 18/03 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 18/03 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
دانش و محیط زیست

تغییرات آب و هوا و کنترل گرمایش زمین: از "ریو" تا "پاریس" – قسمت چهارم

media 路透社

بیست و یکیمن کنفرانس جهانی در بارِۀ تغییرات آب و هوا، همچنانکه می دانید، با شرکت ١٩۵ کشور و اتحادیۀ اروپا، از روز ٣٠ نوامبر در پاریس آغاز شده و تا روز ١١ دسامبر ادامه دارد.
در این بخش، هر روز به پرسشی اساسی در بارۀ علل و اثرات تغییرات آب و هوائی و نیز گفتگوها، چالش ها و موانع در راه محدود کردن گرمایش زمین پاسخ می گوئیم.
 

گرمایش زمین و چگونگی ارزیابی آن

پرسش امروز دقیقاً اینست که گرمایش زمین چیست؟ چگونه انداره‌گیری می‌شود و علت اصلی آن کدام است؟

فرخ مستوفی، کارشناس محیط زیست در ایران می گوید: «ایستگاه‌های متعددی در سراسر جهان وجود دارد که گرما را، هم از راه هوا، هم از راه زمین و هم در سطح آب دریاها اندازه گیری می‌کند و با داده های کسب شده توسط ماهواره‌ها ترکیب می‌کنند». بگفتۀ وی در جهان چند مرکز عمدۀ ارزیابی وجود دارد که کار بررسیِ همخوانی این اطلاعات را بر عهده دارد. درجه حرارت بدست آمده با آنچه دمای معادل خوانده می شود و میانگین درجۀ حرارت سی سال گذشته است ارزیابی شده و کاهش یا افزایش آن بسهولت تغییر درجه حرارت را نشان می‌دهد.

 

فرخ مستوفی، کارشناس محیط زیست در ایران 03/12/2015 گوش کنید

 

در همین زمینه
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است