گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 17/02 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 17/02 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 17/02 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 17/02 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 17/02 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 17/02 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 17/02 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 17/02 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
ایران

حزب "سبز ها " اعدام ها را محکوم کرد

حزب "سبز" های فرانسه اعدام پنج زندانی درجمهور اسلامی ایران را محکوم کرد. دراین بیانیه که امروز در پاریس انتشار یافت آمده است :

"یک زن بیست و نه ساله به نام "شیرین علم هولی" و چهار فرد دیگر که ازفعالین مدنی بودند روزیکشنبه نهم ماه مه توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام گردیدند. بیانیه می نویسد : در واقع به دنبال تقلب بزرگ در انتخابات و تظاهرات گسترده مردم رژیم سیاست سرکوب خود را تشدید نمود و تمام وسائل خود را بسیج کرد تا جنبش مقاومت را نابود سازد" .

بیانیه حزب سبز یادآوری می کند که هم اکنون شانزده زندانی سیاسی دیگر و یازده نفر ازمعترضین به تقلب انتخاباتی که دراسارت به سر می برند توسط این رژیم تروردر معرض خطراعدام قرار دارند . ما آگاهیم که مردم ایران پیکار خود را برای کسب حقوق دموکراتیک خود و علیه رژیم خامنه ای و احمدی نژاد و سیستم مذهبی ولایت فقیه ادامه می دهد. نظام استبدادی حاکم با قتل وشکنجه وتجاوز و اعدام می کوشد تا مقاومت مردم را درهم شکند ، ولی با این وجود مبارزه در راه آزادی و دموکراسی ادامه دارد. حزب سبز فرانسه نقض حقوق بشرو"وحشیگری" جمهوری اسلامی را محکوم کرده وقاطعانه از خواست های دموکراتیک مردم ایران پشتیبانی می نماید.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است