گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 10/12 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 10/12 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 10/12 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 10/12 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 10/12 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 10/12 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 10/12 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 10/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
فرانسه

درسال 2017 پانصد ثروتمند جهان هزارمیلیادر دلار برثروت خود افزوده اند

media @fotolia

ساعت پایانی سال 2017 میلادی با آرامشی نسبی همراه با نگاهی به رویداهای سالی که گذشت درحال گذراست. روزنامه‌های امروزفرانسه باحال وهوایی تعطیلات بیشتربه خبرهای جانبی و تحلیل‌های رویدادهای سال درحال پایان پرداخته‌اند.

 

گفتیم با آرامش نسبی،زیرا فرانسه درسال‌های اخیرچنان با تروریسم کورروبه رو بوده است که نگرانی‌های جمعی به این آسانی زدودنی نیست. فیگارو، روزنامه صبح پاریس، به مناسبت سنگینی شبه تهدید بلقوه‌ی تروریسی درطول مراسم وجشن‌های پایان سال گزارش مفصلی را تحت عنوان "تروریسم، فرانسه همچنان برلبه تیغ" به سیاست های دولت مکرون، تمهیدات مقامات امنیتی و موضوع صدها فرانسوی پیوسته به داعش وآماده بازگشت اختصاص داده.

به نوشته فیگارو، ازماه ژانویه گذشته تا کنون، نیروهای امنیتی فرانسه توانسته‌اند سیزده توطئه تروریستی ر کشف و خنثی نمایند. مسئولین امنیتی می‌گویند موقعیت طوری است که حتی یک لحظه نباید ازوجود تهدید‌های بلقوه‌ی تروریستی درکشورغافل بود. به نوشته فیگارو ازهنگام شکست داعش درعراق وسوریه حدود 308 تبعه فرانسه به کشوربازگشته اند که این یکی از عمده‌ترین دلمشغولی های دستگاه امنیتی کشوررا تشکیل می‌دهد.

گزارش منابع امنیتی فرانسه نشان می‌دهد که درجنگ های داعش درعراق و شام 280 تن ازداوطلبان فرانسوی نیزجان خود را ازدست داده‌اند. به نوشته فیگارو گزارش های اطلاعاتی نشان می‌دهد که درطول سال 2017 حداقل 688 تبعه فرانسه همچنان درصفوف داعش درسوریه وعراق حضورداشته‌اند. فیگاروبا انتشاربخش‌هایی ازگزارش "مرکزبررسی‌های حرکت‌های تروریستی" دراروپا می نویسد: به صورت عددی ازشماراتباع کشورهای اروپایی که به جهادگران داعش درخاورمیانه پیوسته‌اند، اتباع فرانسوی درردیف اول قراردارند.

به نوشته فیگارو ازمجموع کشورهای اروپایی 7456 نفربه برای پیوستن به صفوف داعش به خاورمیانه رفته‌اند که ازآن میان 2370 تن ازآنان تابعیت فرانسه را دارا بوده‌اند. اتباع انگلستان با 1700داوطلب واتباع آلمان با 960 نفربه ترتیب درردیف دوم وسوم فهرست مرکزمبارزه با تروریسم قراردارند. درهمین رابطه یکی ازآخرین تصمیمات دولت پاریس این است که ازاین پس مامورین امنیتی فرانسه مرزهای داخلی اتحادیه اروپا، به ویژه مرزهای کشورهای عضو "شنگن" را کنترل خواهند کرد.

به نوشته فیگارو حتی این کنترل پس از لغو حالت فوق العاده درفرانسه نیزادامه خواهد یافت. هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، گزارش اصلی خود را به ترکیب توزیع ثروت در2017 اختصاص داده است. هومنیته می‌نویسد: درفاصله سال 2016 تا 2017 پانصد تن ثروتمند‌ترین سرمایه داران جهان توانستند هزارمیلیارد دلاردیگر برثروت خود بیفزایند. هومنیته گزارش خود را براساس فهرست جدید "بلومبرگ" تهیه کرده است.

به نوشته فیگارو درمیان پانصد ثروتمندترین های جهان نام 13 فرانسوی دیده می‌شود. واما امسال "جف بزوُ" صاحب و کارفرمای "شرکت بین المللی "آمازون" با 99 میلیاردو 600 میلیون دلارثروتمند‌ترین سرمایه دارجهان شناخته شد. آمازون توانسته است درطول تنها یک سال 2017 بیش از34 میلیارد دلاربرثروت خود بیفزاید.گزارش بلومبرگ تاکید می کند که درجریان سال 2017 دره‌ی اختلافات طبقاتی به طورچشم گیری عمیق‌ترشده است.

هومنیته می‌نویسد: سرعت افزایش فاصله طبقاتی درسه کشوردارای بیشترین میلیاردرها آمریکا، چین وروسیه بیش از دیگر مناطق بوده است. بدنیست گفته شود که درفهرست "بلومبرگ" آمریکا با 159 میلیاردر، فرانسه با39، چین با 38 و روسیه با 27، میلیاردربه دلار، درراس کشورهای دارنده بیشترین ثروتمندان قراردارند. سرمقاله نویس هومنیته به انتقاد ازنحوه توزیع ثروت درفرانسه می‌پردازد ومی نویسد: فرانسه با 39 میلیاردر درردیف ده کشوراول بهشت ثروتمندان قرارارد.

نویسنده یاداشت سیاسی هومنیته می فزاید: تنها طی یک سال گذشته این 39 سرمایه‌دار با افزودن 21 درصد بر دارایی خود اکنون 245 میلیارد دلاررا دراختیاردارند. "پاتریک آپل مولر" می افزاید ده ثروتمند فرانسوی توانسته‌اند طی 20 سال گذشته 950 درصد برثروت خود بیفزایند.

واما درافغانستان روزگذشته/ 28 دسامبر/ داعش یکی ازخونین‌ترین حملات خود را علیه محل تجمع شیعیان کابل انجام داد که ده‌ها قربانی به جای گذاشت. روزنامه‌های امروز فرانسه گزارش‌هایی را به وضعیت ناامنی درافغانستان و استقرارداعش دراین کشوراختصاص داده. فیگارووهومنیته گزارش‌هایی را به واقعه‌ی تروریستی روزگذشته کابل و سوءقصد خونین داعش علیه شیعیان افغانستان اختصاص داده‌اند.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است