گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 21/09 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 21/09 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 21/09 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 20/09 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

پس این هند-و-اروپایی‌ها کیستند؟ Mais qui sont les Indo-Européens

پس این هند-و-اروپایی‌ها کیستند؟ Mais qui sont les Indo-Européens
 

زبان‌های موسوم به هند-و-اروپایی، نتیجۀ شاخه شاخه شدن یک زبان واحد فرضی در یک زمان نامعلوم نیستند. مردمانی هم که به این زبان‌ها سخن می‌گویند، به هیچ وجه از یک قوم واحد فرضی در گذشته‌های دور جدا نشده‌اند.

شنوندگان عزیز، سلام !
Chers auditeurs bonsoir

در دو برنامه‌ای که چندی پیش به نتایج پژوهش‌های جدید دربارۀ زبان‌های هند-و-اروپایی اختصاص دادم، پاره‌ای از استدلال‌های زبان‌شناسان معاصر را در نشان دادن بی اعتباری فرضیۀ خویشاوندی ریشه‌ای این زبان‌ها بازگو کردم. بی‌شک بعضی از ایرانیان به این بحث علاقمند هستند، زیرا فارسی یکی از این زبان‌هاست. زبان‌شناسان خانوادۀ بزرگ زبان‌های هند-و-اروپایی را دربرگیرندۀ هزار زبان می‌دانند و کل آن‌ها را به چهارده خانوادۀ فرعی تقسیم کرده‌اند. فرضیۀ خویشاوندی این زبان‌ها که سه قرن پیش مطرح شد، تنها زبان‌شناسان را به خود مشغول نکرد، بلکه رهنمون بسیاری از پژوهش‌‌ها در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و حتی علوم طبیعی شد. به عبارت دیگر، به چهارچوب نظری زورآوری تبدیل شد، چندان که مرزهای عالم پژوهش را درنوردید و بر اندیشه و کردار اهل سیاست نیز اثر گذاشت.

Je vous ai déjà parlé des recherches qui ont remis en cause la fiabilité de l’hypothèse d’une parenté originelle entre les langues indo-européennes. La construction il y a trois siècles du mythe indo-européen était à la fois celle d’un mythe d’origine et celle d’un mythe identitaire. Ce mythe a accompagné dès la fin du 18e siècle l’émergence des Etats-nations d’abord à l’échelle de l’Europe, puis dans d’autres régions du monde. Selon Jean-Paul Demoule, la question indo-européenne s’est trouvée dès l’origine à l’intersection de quatre champs disciplinaires, qui n’ont cessé eux-mêmes de se développer et de se transformer : la linguistique, l’archéologie, la mythologie, et l’anthropologie biologique - sans compter l’histoire tout court. En tant que mythe identitaire, le mythe d’origine indo-européenne est un mythe généalogique qui ne conçoit l’histoire des langues et des sociétés que dans le prisme d’un arbre généalogique

امروز برخی از پژوهشگران از فرضیۀ خویشاوندی ریشه‌ای زبان‌های هند-و-اروپایی زیر عنوان اسطورۀ هند-و-اروپایی یاد ‌می‌کنند. زیرا کوشش‌های پژوهشگران در سه قرن گذشته در جهت بازسازی «زبان هند-و-اروپایی نخستین» برای نشان دادن خویشاوندی این زبان‌ها به جایی نرسیده است. پژوهش دربارۀ دامنۀ اثرگذاری‌ و نتایج این اسطوره از زمان مطرح شدنش تاکنون ادامه دارد. ژان پل دمول، باستان‌شناس فرانسوی، معتقد است که پی افکندن و ساختن هر فرضیه‌ای تاریخی دارد. بنابراین، نمی‌توان فرضیۀ زبان‌های هند-و-اروپایی را - که او از آن زیر عنوان «مسئلۀ هند-و-اروپایی» یاد می‌کند -، بدون پرداختن به تاریخ آن توضیح داد. دُمول، نظریه‌هایی را که تاکنون برای اثبات این فرضیه و تبدیل کردن آن به یک حقیقت بی چون و چرای علمی مطرح کرده‌اند، گردآوری و بررسی کرده و چگونگی به بن بست رسیدن این فرضیه را نشان داده است.

Selon Jean-Paul Demoule, toutes les thèses canoniques pour prouver le bien-fondé de l’hypothèse d’une parenté originelle entre les langues dites indo-européennes ont été réfutées. Les linguistes ont essayé d’organiser ces langues en un arbre unique à partir d’une langue originelle commune reconstruite. Les différents modèles arborescents qu’ils ont proposés jusqu’à aujourd’hui ne sont pas les seuls modèles logiques possibles pour décrire les relations entre ces langues. La recherche constante depuis trois siècles d’une parenté entre ces langues et leur lieu de formation supposé, se présente comme celle de la construction d’un mythe d’origine qui offrirait aux peuples européens une identité différente de celle que leur confère leur mythe d’origine officiel, celui de la Bible, dont ils sont redevables aux juifs qu’ils ont constamment persécutés depuis plusieurs siècles

یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که زبان‌شناسان برای نشان دادن اعتبار فرضیۀ خویشاوندی زبان‌های هند-و-اروپایی مطرح کرده‌اند، نظریۀ سرچشمه گرفتن این زبان‌ها از یک زبان فرضی مشترک در یک زمان نامعلوم است. برای این منظور، آنان این زبان‌ها را به صورت شاخه‌های یک درخت در نظر گرفته‌اند و مدل‌های گوناگون درخت‌سان عرضه کرده‌اند که هیچ‌یک تاکنون پذیرش علمی نیافته است. از همین رو، منتقدان این نظریه معتقدند که سرچشمۀ همانندی‌های موجود میان این زبان‌ها را نه در ریشۀ مشترک فرضی آن‌ها بلکه در جای دیگری باید جست. به گفتۀ دُمول، از سه قرن پیش که جست و جو برای یافتن خویشاوندی ریشه‌ای میان این زبان‌ها و جایگاه جغرافیایی شکل‌گیری فرضی آن‌ها آغاز شد، اروپاییان کوشیدند اسطورۀ دینی اصل و تبار خود را چنان که در تورات، کتاب یهودیان، آمده است کنار بگذارند و به اسطوره‌ای به ظاهر عقلانی بیاویزند.

Malgré deux siècles de recherches linguistiques et l’appui des méthodes les plus modernes de la linguistique quantitative, la reconstruction de la langue originelle et de l’arbre des langues indo-européennes ne fait toujours pas l’objet d’un consensus. Selon Demoule, il n’existe pas non plus de consensus concernant le statut de la langue reconstruite qui ressemble plutôt à une construction. Est-elle une simple abstraction ou une langue réellement parlée par un Peuple originel ? L’idée d’un Foyer originel unique et localisé où vivait le Peuple originel n’est qu’une hypothèse incertaine pour expliquer les apparentements entre les langues. De plus, la paléontologie linguistique a débouché jusqu’à aujourd’hui sur de nombreuses contradictions. Il n’existe aucun consensus sur le Foyer originel du Peuple originel. Certains le situent au nord de la mer Noire, d’autres en Anatolie. De même, il n’existe aucun consensus sur les trajets qu’auraient suivis chacun des peuples indo-européens jusqu’à leur localisation historique

فرضیۀ سرچشمه گرفتن زبان‌های موسوم به هند-و-اروپایی از یک زبان فرضی مشترک، سبب شد که بخش مهمی از نیروی زبان‌شناسان صرف بازسازی آن زبان فرضی شود. نتیجه‌ای که از کوشش‌های آنان به دست آمد، این بود که همۀ زبان‌های موسوم به هند-و-اروپایی ریشۀ مشترک ندارند و برای توضیح همانندی‌هایی که میان آن‌ها دیده می‌شود، ‌می‌باید راه‌ها‌و روش‌های پیچیده‌تر دیگری را آزمود. پذیرش این فرضیه، باستان‌شناسان و مورخان را نیز به یافتن زیستگاه جغرافیایی نخستین قوم هند-و-اروپایی واداشت. زیرا فرض را بر این گذاشته بودند که مردمانی که به زبان‌های موسوم به هند-و-اروپایی سخن می‌گویند، از یک قوم فرضی واحدی در گذشته‌های دور جدا شده‌اند و به سرزمین‌های کنونی‌شان مهاجرت کرده‌اند. این کوشش‌ها نیز به رغم ظاهر منطقی‌شان به نتیجه‌ای نرسید. برای مثال، زمانی اسکاندیناوی را زیستگاه نخستینِ آن قوم فرضی پنداشتند، زمانی دیگر آناتولی را، و زمانی، استپ‌های شمال دریای سیاه را.

La théorie indo-européenne a été exploitée de par le monde par les mouvements nationalistes et extrémistes. La croyance dans la supériorité physique et mentale des peuples parlant une langue indo-européenne a conduit beaucoup d’écrivains et de chercheurs à dire des absurdités. Jean-Paul Demoule pense que les allégations d’un Arthur de Gobineau au milieu du 19e siècle sur la supériorité de la race aryenne, relevaient d’un symptôme pathologique délirant. Les éditeurs le nommeraient aujourd’hui un « fou scientifique ». Les chercheurs ont bien étudié le rôle qu’ont joué les idées de Gobineau dans le racisme en Europe. Mais on ne s’est pas suffisamment penché sur des aberrations tenaces qu’ont engendrées ses idées en d’autres lieux. En Iran ou en Inde, beaucoup de gens, le plus souvent des intellectuels et des hommes politiques, ont pris ses déclarations pour argent comptant et continuent de penser et d’agir en conséquence

زبان‌ها مرزهای مشخص ندارند. مطالعات در زمینۀ گویش‌شناسی و زبان‌شناسی قومی نشان می‌دهند که در جامعه‌های پیش مدرن، زبان از روستایی به روستایی دیگر فرق می‌‌کرد. ممکن بود مردم دو روستای نزدیک به هم زبان یکدیگر را بفهمند. اما مردمان روستاهای دور از هم، زبان یکدیگر را درست نمی‌فهمیدند و هرچه بر فاصله‌ها افزوده می‌شد، زبان‌ها نیز از هم دور می‌شدند. امروز زبان‌شناسان جدی به این نتیجه رسیده‌اند که بعضی از همانندی‌ها در زبان‌هایی که زیر عنوان زبان‌های هند-و-اروپایی از آن‌ها یاد می‌کنند، به هیچ وجه نتیجۀ جدا شدن آن زبان‌ها از یک زبان واحد فرضی در گذشته‌های دور نیست، بلکه حاصل «شبکۀ روابط زبانی» پیچیده‌ای بوده است که می‌توان آن را به یاری روش‌های مطالعه و پژوهش در رشته‌های گوناگون علوم انسانی توضیح داد.

L’étude du fonctionnement linguistique dans les sociétés traditionnelles accomplie par l’ethnolinguistique et la dialectologie nous montre que l’hypothèse d’une langue originelle qui serait la mère de toutes les langues appelées indo-européennes est une hypothèse infondée. Comme le dit Jean-Paul Demoule, dans une société traditionnelle, la langue changeait de village en village et si on se comprenait d’un village à l’autre, l’intercompréhension diminuait progressivement au fur à mesure de l’éloignement. Pas plus que la langue n’était homogène au sein d’un territoire, il n’existait de frontière linguistique délimitée. Les apparentements entre les langues dites indo-européennes ne sont pas dus à une parenté linguistique. Nous avons affaire à un réseau de relations linguistiques qui doit être élucidé par des études interdisciplinaires

شاد و خرم باشید!

Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. بعدی >
 6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است