گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 05/12 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 05/12 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 05/12 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 05/12 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 05/12 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 05/12 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 05/12 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 04/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

تسلیح آینده، سیمای پنجاه سال تاریخ روشنفکری فرانسه

تسلیح آینده، سیمای پنجاه سال تاریخ روشنفکری فرانسه
 
"پی یر روزانولون" فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی Le Monde

"تاریخ روشنفکری و سیاسی ما" عنوان آخرین اثر "پی یر روزانولون"، فیلسوف و جامعه شناس پرآوازۀ فرانسوی است که همزمان با پنجاهمین سالگرد جنبش مه ۱۹۶٨ فرانسه منتشر شده است. در این کتاب روشنفکر چپ فرانسوی می کوشد تفسیری عمومی از پنج دهه زندگی فکری-سیاسی متفکران و اندیشه های چپ کشورش به دست بدهد. خود روزانولون این تلاش را بررسی یکی از آنات مهم تاریخ تجدّد، یعنی تاریخ پر فراز و نشیب خودگردانی و رهایی توصیف کرده است. او می گوید که عصیان های سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ نقش کلیدی در تاریخ قرن بیستم و همچنین تاریخ خودگردانی ایفا نمودند که در اصل بیش از دویست سال پیش با عصر روشنگری آغاز شد.

به گمان روزانولون، آنچه امروز در پی آمد جنبش مه ۱۹٦٨ تجربه می کنیم، بالیدن  ثمرۀ سومین عصر تجدّد است. کتاب تاریخ روشنفکری و سیاسی ما  بر این گمان است که نخستین عصر تجدّد در آرمان جهانی استقلال و نهایتاً اندیشه های لیبرالیسم و جمهوری خواهی تجسم یافت و دومین عصر تجدّد با بالیدن سوسیال-دموکراسی یا دولت رفاه پدیدار گشت که کوشید در رویارویی با انقلاب صنعتی مبانی عینی رهایی افراد را از بند سرمایه پی بریزد.

روزانولون در کتاب جدیدش می گوید که سومین عصر تجدّد با زایش و فراگیر شدن آرمان فردیت آغاز می شود، یعنی با میل و توانایی افراد برای ابداع زندگی فردی خود و مشارکت آنان در حیات اجتماعی برای رسیدن به چنین مقصودی. او می گوید : شکافی که با جنبش مه ۱۹٦٨ فرانسه پدیدار شد نتیجۀ افکار و تلقی مارکس از جامعۀ آرمانی است که در آن فردیت یا انسانیت افراد به شکوفایی می رسد و هر کس به آفرینندۀ هستی خود بدل می‌شود.

با این حال، "پی یر روزانولون" در تاریخ روشنفکری و سیاسی ما تأکید می کند : هر چند جهش های اجتماعی-اقتصادی معاصر زمینۀ تاریخی ابداع چنین جامعه ای را به نحوی بی سابقه فراهم آورده اند، اما، موانع رسیدن به این جامعه و سرمشق فکری آن همچنان ناروشن هستند.

کتاب تاریخ روشنفکری و سیاسی ما  در این میان به دو مانع مهم اشاره کرده و می گوید : نخستین مانع رسیدن به جامعه ای آزاد یا خودگردان، مناسبات قدرت برآمده از مالکیت سرمایه داری حاضر و مانع دوم شکست های سهمگین و سنگین جنبش چپ است.

"پی یر روزانولون" با ترسیم پنج دهه تلاش فکری و سیاسی جامعۀ فرانسه، می کوشد به دلایل این شکست ها پی ببرد. او می گوید : "چپ نو" که از خلال جنبش مه ۱٩۶٨ زاده شد، نتوانست به طرح روشن سیاسی بدل شود، در حالی که کمونیسم دولتگرا نیز حاصلی جز حسرت ناتوانی سرمشقی از کارافتاده نداشته است. شکست این دو سرمشق یا رویارویی آنها، به گفتۀ "پی یر روزانولون"، به سود نیروهای محافظه کار و پوپولیست و ضدیت آنها با آرمان های آزادی و لیبرالیسم تمام شده است. از این منظر، کتاب تاریخ روشنفکری و سیاسی ما در عین حال شکل‌گیری و تکوین نیروهای محافظه‌کار را در دورۀ حاضر تشریح می‌کند.

"پی یر روزانولون" مهمترین داو نظری اثر خود را "تسلیح آینده" نامیده است و به یک معنا هیچکس بهتر از او شاید نمی توانست از عهدۀ این کار سترگ برآید.

روزانولون صاحب کرسی تاریخ و فلسفۀ سیاسی مدرن در کُلژ دو فرانس است. اما، در قیاس با تمام روشنفکران ترقی خواه هم عصرش، او نه از مبارزه عملی برای رهایی دست کشید و نه این مبارزه را از آرمان های چپ دموکراتیک جدا کرد. روزانولون در بحبوحۀ جنبش مه ۱۹٦٨ فرانسه در حالی که تنها ٢۱ سال داشت به عنوان پژوهشگر به سندیکای کارگری ث‌.اف.د.ت پیوست و این اقدام را طی حدود پنجاه سال به فرصت بازاندیشی مداوم و هدفمند طرح رهایی بدل کرد. نتیجۀ این اقدام، ٢۵ جلد اثری است که "پی یر روزانولون" طی دوره ای نسبتاً طولانی تولید کرد. او در این دوره به عنوان اندیشمند غیرمارکسیست، از همکاری مستقیم متفکران اصیلی همچون میشل فوکو، ادگار مورن، کلود لُفور، کورنلئوس کاستوریادیس، میشل روکار... برخوردار بود و خود یکی از نظریه پردازان مهم "چپ دوم" در فرانسه به شمار می رفت.  

"روزانولون" در سال‌های ۱۹٨۰ با همکاری موّرخ معروف فرانسوی، فرانسوا فوره، "بنیاد سن-سیمون" را پایه گذاشت که به سرعت به یکی از اندیشکده های بانفوذ زمانۀ خود تبدیل شد. وی مدتی بعد، بنیاد جدیدی را تحت عنوان "جمهوری افکار" پایه گذاشت که ناشر پژوهش های انتقادی در انتشارات معروف Seuil و برگزارکنندۀ سمینارها، مباحثات و گفتگوها میان روشنفکران، کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی فرانسه بود.  

به همین خاطر، "پی یر روزانولون" طی پنج دهه در گفتگو دائمی با روشنفکران ترقی خواه، چپ و دموکرات فرانسه بوده که هم تاریخ این کشور و هم تاریخی جهانی را به نوبۀ خود تحت تاثیر قرار دادند. همین ویژگی است که کتاب تاریخ روشنفکری و سیاسی ما را به یکی از خواندنی ترین آثار جدیداً منتشر شده در پهنۀ تاریخ اندیشه های سیاسی معاصر بدل ساخته است. در واقع، کتاب جدید "پی یر روزانولون" تاریخ افکار زنان و مردانی است که زندگی سیاسی فرانسه و تلاش برای بازاندیشی و تحقق آرمان خودگردانی را رقم زده اند. در این کتاب همچنان شاهد مباحثۀ مستمر روزانولون با متفکرانی همچون آلن تورن، آندره گُرز، ایوان ایلیچ، میشل فوکو، کلود لُفور، کورنلئوس کاستوریادیس... هستیم که همگی پیوندهای دیرینۀ دوستی و فکری عمیقی با خود "پی یر روزانولون" داشته اند. تاریخ روشنفکری و سیاسی ما جستجوی راه های جدید برای دستیابی به دموکراسی سیاسی و اقتصادی با درسگیری از شکست ها و اتکاء به میراث و گنجینه های فکری و فرهنگی ملتی با نبوغ است.     

 • ماکرون رویاروی بزرگترین جنبش اجتماعی سه دهۀ اخیر

  ماکرون رویاروی بزرگترین جنبش اجتماعی سه دهۀ اخیر

  از پنجم دسامبر فرانسه وارد یکی از بزرگترین، اگر نه مهمترین اعتصاب های سراسری خود، طی دست کم سی سال اخیر می شود. به همین خاطر این اعتصاب ها علیه طرح دولت برای اصلاح نظام های …

 • اخلاقیّات امروز فرانسویان

  اخلاقیّات امروز فرانسویان

  از سال ١٩٨۱ کلیه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هر ٩ سال نتایج تحقیقات نسبتاً گسترده ای را در مورد تغییر و تحولات ارزش های ملی خود در زمینه های اخلاق، مناسبات اجتماعی، سیاست، …

 • کودکان محروم در فرانسه

  کودکان محروم در فرانسه

  سی سال پیش در بیستم نوامبر ١٩٨٩ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. سه دهه پس از تصویب آن در سازمان ملل، این کنوانسیون بیش از هر معاهده …

 • دانشجویان و فقر در فرانسه

  دانشجویان و فقر در فرانسه

  دوازدهم نوامبر گذشته دانشجویان فرانسوی در شماری از شهرهای این کشور علیه فقر و محرومیت های اجتماعی دست به تظاهرات زدند. علت این اعتراض ها اقدام ناامیدانۀ جوان بیست و دو …

 • باربارا کسَن : زن سوفسطایی که دریدا را وارد آکادمی فرانسه کرد

  باربارا کسَن : زن سوفسطایی که دریدا را وارد آکادمی فرانسه کرد

  در سوم ماه مه گذشته "باربارا کسَن" (Barbara Cassin)، زبان شناس تاریخی، فیلسوف و مدیر بازنشستۀ تحقیق در "مرکز ملی تحقیقات علمی" فرانسه به عضویت آکادمی این کشور درآمد. …

 • شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم دولت را در قبال دانشجویان غیراروپایی تبعیض آمیز خواند

  شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم دولت را در قبال دانشجویان غیراروپایی تبعیض آمیز خواند

  شورای قانون اساسی فرانسه در یازدهم اکتبر گذشته با استناد به مقدمۀ قانون اساسی سال ١۹۴٦ این کشور بر رایگان بودن آموزش عالی تأکید کرد و با این کار تصمیم دولت فرانسه را …

 • اسلامگرایی و نهادینه شدن سوءظن در فرانسه

  اسلامگرایی و نهادینه شدن سوءظن در فرانسه

  در سه دهۀ گذشته "امنیت" به جای رهایی و عدالت اجتماعی به شاه بیت مطالبات اجتماعی در جامعۀ فرانسه تبدیل شده یا در حقیقت تمام این مطالبات را که تاریخاً مرزهای فکری میان …

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. بعدی >
 6. آخرین >
برنامه‌ها
 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است