گوش کنید دانلود پادکست
 • 14h00 - 14h05 tu
  GMT 14h00 16/09 اخبار جهان
 • 14h05 - 14h30 tu
  GMT 14h05 16/09 دنباله برنامه
 • 14h30 - 14h44 tu
  GMT 14h30 16/09 اخبار جهان
 • 14h44 - 15h00 tu
  GMT 14h44 16/09 دنباله برنامه
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 16/09 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 16/09 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 15/09 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 16/09 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است

کار مرکزیت خود را برای جوانان فرانسوی از دست داده است

کار مرکزیت خود را برای جوانان فرانسوی از دست داده است برای نسل کنونی جوانان فرانسه زندگی خارج از کار اهمیت بمراتب بیشتری دارد Ouest France

  به موازات تغییرات ساختاری جهان کار، جوانان فرانسوی بیش از پیش در پی ایجاد تعادل میان کار و زندگی خارج از حیطۀ کار بمثابۀ شغل هستند. در تلقی جوان امروز فرانسه کار جایگاه مرکزی گذشته را از دست داده و جای آن را زندگی عاشقانه، تفریح و اشکال متنوع تعهدات فردی و اجتماعی گرفته است. کلیه تحقیقات میدانی نشان می دهند که گرایش به استقلال از کار به ویژه در نزد زنان جوان فرانسه رو به توسعه است.

  پنجشنبه هفتم دسامبر در دانشگاه "پیئر و ماری کوری" پاریس پنجمین کنفرانس دوسالانۀ کار و آموزش حرفه ای برگزار شد. به همین مناسبت "مرکز مطالعات و تحقیقات حرفه ای" فرانسه اثری را دربارۀ دگرگونی رابطۀ جوانان فرانسوی با پدیدۀ شغل طی بیست سال گذشته منتشر کرده است.

  نتایج این پژوهش که در تهیه آن بیست تن از دانشگاهیان و پژوهشگران عرصۀ جامعه شناسی کار شرکت کرده اند، نشان می دهند که طی بیست سال گذشته به موازات نظم گریزی بازار کار، دسترسی به کار در فرانسه دشوارتر شده است اگر چه همزمان از کیفیت کار نیز کاسته شده است.

  در فاصلۀ سال های ۲٠۱٠-۱٩٩۸ دسترسی سریع و پایدار جوانان فرانسه به شغل از ٧۲ درصد به ٦۲ درصد کاهش یافته است. قراردادهای موقت کار که زمانی سرآغاز دسترسی به مشاغل پایدار بودند، دیگر چنین نقشی را بازی نمی کنند. قراردادهای دائمی کار برای جوانان که در سال ۱٩٩۲ به ۶۰ درصد می رسید در سال ۲٠۱٠ به ۵۲ درصد کاهش یافت. در همین مدت شمار جوانانی که به مشاغل دولتی دست یافته اند از ٩ درصد در سال ۱۹۹۲ به ٤ درصد در سال ۲٠۱٠ کاهش یافت. در این بین انواع مشاغل بی ثبات و ناپایدار شامل ۲٣ درصد جوانان از جمله ۱۵ درصد جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها می شود.

  کاهش دسترسی به مشاغل پایدار ارتباط نزدیکی به درجۀ آموزش و تعلیم و دیپلم جوانان دارد. دسترسی جوانان فارغ التحصیل به قراردادهای دائمی کار از ٧۸ درصد به ٧٤ درصد کاهش یافته و شمار کسانی که در میان این جمعیت به مشاغل دولتی دست یافته اند از ۱٧ درصد به ٧ درصد رسیده است.

  این حال، جوانانی که از دیپلم و آموزش حرفه ای کافی برخوردار نیستند به سرعت به حاشیه رانده می شوند. این دسته از جوانان که دوازده سال پیش ۲٣ صد نیروی فعال را تشکیل می دادند اکنون ٤٠ صد نیروی فعال جامعه را تشکیل می دهند.

  اما، اتفاقی که در این بین روی داده عبارت از این است که برغم مشکلات، جوانان امروز فرانسوی بیش از گذشته بی ثباتی درازمدت شغل را می پذیرند و در عین حال در قیاس با جوانان نسل قبل نسبت به آینده خوش بین تر به نظر می رسند، به طوری که بی ثباتی حرفه ای و دشواری دسترسی به شغل تغییر کیفی را در رابطۀ جوانان با کار به وجود آورده است.

  در حالی که قراردادهای موقت کار به طور پیوسته رو به فزونی گذاشته اند، خود جوانان بیشتر جویای مشاغل ناپایدار هستند. این گرایش بیشتر در بین جوانان فارغ التحصیل رایج است تا در بین جوانان غیردیپلمه ای که برایشان مشاغل پایدار و باثبات همچنان از ارجحیت خاصی برخوردار است.

  دیگری که نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد عبارت از این است که برغم مشکلات و دشواری های مربوط به کسب کار، ٧٣ درصد جوانان امروز نگرانی کمتری نسبت به آینده خود دارند، در حالی که این رقم بیست سال پیش به ٦۲ درصد می رسید.

  با این همه، شاخص های مربوط به کیفیت مشاغل ظاهراً اثری بر داوری جوانان دربارۀ وضعیت حرفه ای شان ندارند. بالعکس داوری جوانان دربارۀ کار، مستقل از فرصت های واقعی دستیابی به شغل به نظر می رسد. هم اکنون۲٠ درصد جوانان شاغل فرانسوی در جستجوی کار جدید هستند، اگر چه همزمان نسبت به شغل و وضعیت حرفه ای شان ابراز رضایت می کنند.

  در بیست سال گذشته جوانان فرانسوی مدت زمان بیشتری را صرف آموزش به ویژه کسب دیپلم های دانشگاهی کرده اند و به نظر می رسد که این گرایش گویای نوعی امیدواری و خوش بینی نسبت به آینده باشد. طی بیست سال گذشته شمار جوانانی که در دانشگاه های فرانسه ثبت نام کرده اند ٣۵ درصد افزایش یافته است. دیپلم دانشگاهی دژی در مقابل بیکاری است و زمینه های دستیابی به شغل را تسهیل می سازد.

  در این حال، تصور جوانان دربارۀ هنجارهای کار نیز تغییر یافته به همان نسبت که تصویر یا تصور پیشین کارفرما نیز دچار تغییرات کیفی در ذهنیت اجتماعی جامعۀ فرانسه شده است. با کاهش پیوسته شمار قراردادهای دائمی کار، گرایش جوانان نیز به انجام مشاغل غیررایج، آزاد یا مستقل نیز افزایش یافته است. این گرایش که در سال ۱٩٩۲ شامل ٣۲ درصد جوانان می شد در سال ۲٠۱٠ به ۵٠ درصد رسید و امروز نیز بمراتب از این نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی جوانان فرانسوی به مشاغلی خارج از مناسبات سنتی کار و کارفرما روی می آورند و باصطلاح "خوداشتغالی" جهشی بیسابقه را تجربه می کند.

  جوانان فرانسوی بیش از پیش در پی ایجاد تعادل میان کار و زندگی خارج از حیطۀ کار بمثابۀ شغل هستند. در تلقی جوان امروز فرانسه کار جایگاه مرکزی گذشته را از دست داده و جای آن را زندگی عاشقانه، تفریح و اشکال متنوع تعهدات فردی و اجتماعی گرفته است.

  در واقع، رابطۀ فرد با کار از اوایل دهۀ ۱٩۸٠ در حال دگردیسی است و این دگردیسی در نسل کنونی جوانان فرانسوی شتاب بیشتری یافته است. کلیه تحقیقات میدانی نشان می دهند که گرایش به استقلال از کار به ویژه در نزد زنان جوان فرانسه رو به توسعه است.

  • رهایی جنسی در پاریس دهه های ۱۹۶۰-١٩۵٠

   رهایی جنسی در پاریس دهه های ۱۹۶۰-١٩۵٠

   جنبش مه ۱۹۶۸ را عموماً عصیان جوانان علیه ارزش های سنتی جامعۀ پدرسالار خوانده اند که در شخصیت تاریخی ژنرال دوگل تجسم می یافت. به همین دلیل شاید مهمترین دستاورد اجتماعی …

  • تک‌زبانی، چندزبانی و آموزش در فرانسه

   تک‌زبانی، چندزبانی و آموزش در فرانسه

   همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فرانسه  کشوری است چند زبانه و به دلایل مختلف از جمله به دلیل جغرافیایی همواره چنین نیز بوده است. بخش مهمی از کودکان این کشور قادرند به …

  • فضا عرصۀ جدید دکترین دفاعی فرانسه

   فضا عرصۀ جدید دکترین دفاعی فرانسه

   در ۲۵ ژوئیه گذشته فلورانس پرلی، وزیر دفاع فرانسه، با معرفی راهبرد دفاع فضایی این کشور اعلام کرد که فرانسه ۷۰۰ میلیون یورو دیگر به بودجهٔ دفاع فعال از ماهواره هایش اضافه …

  • تبعات کاهش بودجۀ دولتی مدارس فرانسوی در خارج از کشور

   تبعات کاهش بودجۀ دولتی مدارس فرانسوی در خارج از کشور

   مدارس فرانسه در خارج از کشور وظیفۀ پرورش روح انتقادی، آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ شهروندی و لائیسیته در محیط های چندفرهنگی و چندزبانه را دارند که در نهایت بخشی از …

  • فرانسه در آئینۀ جنگ استقلال الجزایر

   فرانسه در آئینۀ جنگ استقلال الجزایر

   ۵٧ سال پیش در چنین روزهایی الجزایر، از قدیمی ترین و مهمترین مستعمرات فرانسه، پس از هشت سال جنگ های خونین داخلی به استقلال دست یافت و منشاء تحولات بزرگ بین المللی و بحران …

  • دگردیسی نظام همبستگی در فرانسه

   دگردیسی نظام همبستگی در فرانسه

   «فرناند برودل»، موّرخ معروف فرانسوی می‌گفت : «تاریخ جهان، تاریخ جمعّیت است.» از این منظر، می‌توان گفت که تاریخ بشریت گسست بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند. در گذشته کهولت …

  • کارزار جامعۀ مدنی فرانسه در دفاع از قانون مطبوعات

   کارزار جامعۀ مدنی فرانسه در دفاع از قانون مطبوعات

   منتسیکو تأکید می کرد که برخی قوانین را باید «با دستی لرزان» تغییر داد. قانون مطبوعات فرانسه (مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱) که یکی از متون بنیادین جمهوری سوم و آزادی مطبوعات در …

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. بعدی >
  6. آخرین >
  برنامه‌ها
   
  با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است