گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 22/10 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 22/10 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 22/10 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 22/10 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 22/10 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 22/10 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 22/10 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 22/10 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
فرانسه

لوپوئن: ایران در طول تاریخ با‌رها از خاکسترخود سر برآورده است

media ویژه نامه ایران باستان امپراتوری پارس از دیروزتا امروز Le Point

امروزمصادف است با ۲۴ ماه دسامبر، کریسمس برای گروهی و نوئل برای گروهی دیگر، ولی برای همه باورمندان به آئین مسیحیت امروز زاد‌روز عیسی مسیح پیام آورمللی است که او را فرزند خدا می دانند.

بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند.

اعضای بیشتر کلیساهای ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند. برخی از مسیحیان ارتودوکس در روسیه، اوکراین، سرزمین مقدس ) اسرائیل و فلسطین ( امروز، به سبب پیروی از گاهشماری یولیانی، جشن کریسمس را در روز ۷ ژانویه برپا می‌دارند. کلیسای شاخه ارمنی مسیحیت نیز طبق یک سنت منحصر به فرد، روز میلاد و همچنین روز غسل تعمید مسیح را همزمان در روز ششم ژانویه جشن می‌گیرند.

به هرحال، به دلیل فرارسیدن کریسمس هفته نامه‌های فرانسه گزارش های مفصلی را به زاد‌ روز مسیح و نفوذ پیام عیسی درجهان اختصاص داده اند. دراین میان هفته‌نامه‌ی "لوپوئن" یک ضمیمه هشتاد صفحه‌ای تحت عنوان "امپراتوری پارس ازدیروزتا امروز" را با تصاویرومطالب تحقیقی فراوان به چاپ رسانده که به آن بازخواهیم گشت.

امپراتوری هخامنشی و ساسانی، و گذشته تمدن باستانی ایران، برای نشریات اروپایی به نوعی تجلیل ازبزرگترین امپراتوری دارای ساختار دولتی تاریخ جهان باستان به شمارمی رود. این بخش ازتاریخ ایران برای اروپائیان هرگز تکراری و پایان یافته نبوده است.

واما هفته نامه "اکسپرس" دریک گزارش چندین صفحه ای به نگاه مذاهب و باورهای گوناگون به شخص عیسی مسیح پرداخته. اکسپرس می‌نویسد: او بینانگذارکلیسای مسیحیت است، اما نشانه‌های نفوذ کلام او درمذاهب دیگرنیزانکارناپذیراست. حتی او به عنوان یک مصلح ومتفکردوران‌های تحول مسیحیت درسپهرفکری خداناباوران نیزاز جایگاه مهمی برخورداراست.

اکسپرس درگزارش خود به نحوه‌ی حضور ادبی – فکری مسیح درمیان یهودیان، مسلمانان، خداناباوران و فرامانسون‌ها پرداخته.

واما، به علت بحران دیپلماتیک میان آمریکا و کشورهای مسلمان پیرامون تعلق اروشلیم به دو ملت اسرائیل وفلسطین هفته نامه ها به این بحران نیز پرداخته اند. هفته‌نامه "اُبس" می‌نویسد: رئیس جمهوری آمریکا دریک اقدام ناگهانی با اعلام یک‌طرفه‌ی اورشلیم به عنوان پایتخت کشوریهود خطرافزایش دامنه‌ی بی‌ثباتی درمنطقه را به خود خرید.

 . بازگردیم به ضمیمه هشتاد صفحه‌ای هفته‌نامه "لوپوئن" درمورد ‌سیرتحول امپراتوری هخامنشی و ساسانی به  امپراتورهای با گستره‌ی جهانی. ‌مسئولیت هیئت تحریریه‌ی "امپراتوری پارس" را "پیربریان" تاریخ‌دان وکارشناس ایران باستان درفرانسه برعهده داشته است. ‌لوپون درآغازبه وسعت ایران تحت امپراتوری کوروش و داریوش می پردازد ومی‌نویسد: اگرامروزنواحی ایران باقی مانده به سرزمینی حدود سه برابرخاک فرانسه محدود می‌شود، ماترک همان تاریخی است که زمانی امپراتوران ان بیش ازده میلیون کیلومترمربع را تحت حاکمیت خود داشتند.

به نوشته لوپوئن سیادت سیاسی - نظامی این امپراتوری از دیوارچین تا تا اهرام مصردرامتداد سرزمین های یونانی توسط 12 ساتراپی اداره می‌شد. ‌لوپوئن می‌نویسد: ساتراپ‌های امپراتور که ازنجیب‌زادگان نزدیک به دربارانتخاب می‌شدند مسئولیتی به مراتب وسعی‌ترومقتدرتر ازاستانداران امروزین درجهان غرب برعهده داشتند.

لوپوئن می‌افزاید: یک رشته شاه‌راه‌های مواصلاتی مُهم همه ساتراپی‌ها را به مراکزقدرت امپراتوری در"اکتباتان"، "شوش" ویا "پرسه‌پولیس" مرتبط می کرد. ‌لوپوئن دربخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: پس ازحمله اعراب به ایران، ایرانیان نفوذ خود را به طوربیسابقه ای برجهان اسلام نیزگستردند. ‌بهترین شعرا ودانشمندان دردنیای اسلام ازایران برخواسته‌اند مانند، حافظ یا فردوسی و درزمینه علوم مانند پورسینا یا خیام وشهرهای جواهرگونه‌ای مانند أصفهان برکشیده شده دوران های درخشان تاریخ ایران که درزمان خود لقب "نصف جهان" به خود گرفته‌اند. ‌"آرمین عارفی" درمقدمه‌ی ضمیمه لوپوئن می‌نویسد: ایران همیشه ازورای فرازونشیب‌ها تاریخی "ققنوس‌وار" ازخاکسترخود سربرآورده است. ‌علی‌رغم اسلامی شدن ایرانیان توانسته‌اند به همت شعرا و نویسندگان خود زبان فارسی را، و ازطریق آن، رابطه‌ی رازآلود خود با عشق واشتیاق را حفظ وحتی گسترش دهند. ‌"آرمین عارفی" می افزاید: با گذشت 38 سال ازانقلاب اسلامی ظاهراً تلاش‌های حاکمان تازه برای نفوذ و تغییراین فرهنگ بیهوده بوده است. ‌امروز درایران تلاش‌های بازگشت به تاریخ ایران باستان هرگزاین چنین زنده و پویا نبوده است. ‌به نوشته لوپوئن، علی‌رغم تصویب قوانین متحجرانه قشرجوان دختران پسران ایرانی، که هفتاد درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، نمونه‌های یکی ‌ازمدرنترین جوامع خاورمیانه به شمارمی روند.

نویسنده‌ گزارش می گوید: یک دخترجوان مدرن ایرانی به نام "آزاده" به من می گوید: اگربه نقشه جهان نگاه کنید متوجه می‌شوید که چگونه با آمدن اسلام ما ایرانی‌ها عظمت و تمدن خود را ازدست داده‌ایم.

نویسنده می افزاید: واقعیت عینی درایران امروزاین است که ازسال‌ها پیش نماد های گوناگون ایران باستان چهارگوشه کشوررا دربرگرفته است، حتی وقتی به آپارتمان‌های خصوصی می‌روید با دیوارهای مملوازنمادهای تمدن باستانی ایران و ستون‌های کاخ های باستانی این کشورکه بازتولید شده اند رو به رو می شوید.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است