گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 10/12 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 10/12 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 10/12 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 10/12 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 10/12 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 10/12 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 10/12 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 10/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
فرانسه

پیروزی جدایی طلبان کاتالونیا شکستی برای دولت مادرید

media @fotolia

دورویداد مهم، اولی جهانی و دومی اروپایی، این روزها افکارعمومی فرانسه را بخود مشغول داشتئه است.

رای مخالف نمادین اعضای سازمان ملل درمحکومیت تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی برانتقال سفارت امریکا از "تل آویو" به اروشلیم، و انتخابات سرنوشت ساز ایالت "کاتالونیا"‌ی اسپانیا که طی آن باردیگرجدایی طلبان این ایالت اکثریت پارلمانی را دراختیارگرفتند.

روزنامه های امروزفرانسه بیشترین گزارش های خود را به بازتاب رای منفی سازمان ملل نسبت به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درکشورهای غربی و عربی و پیامدهای پیروزی استقلال‌طلبان "کاتالونیا" در انتخابات پارلمانی این ایالت اختصاص داده‌اند.

فیگارو تیتراول نخستین صفحه خود را به انتخابات "کاتالونیا" وتکرار پیروزی سیاسی استقلال طلبان درپارلمان محلی اختصاص داده.‌ به نوشته فیگارو پس از شمارش 95 درصد آرای داده شده نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که احزاب جدایی خواه توانسته اند جمعاً هفتاد کرسی ازمجموع 135 کرسی پارلمان ایالتی را به‌دست آورند وبه این ترتیب حداقل ازنظرعددی آنها ماموریت تشکیل دولت جدید را برعهده خواهند داشت.‌ به نوشته فیگارو "ماریانو راخوی" نخست وزیراسپانیا، که برای خاتمه دادن به بحران داخلی اسپانیا، فراخوان انتخابات ایالتی را صارد کرده بود، امروز با موقعیتی به مراتب پیچیده تراز پیش انتخابات روبه روست.

به نوشته فیگارو ترکیب کرسی ها درپارلمان ایالتی درواقع به ضرر دو حزب سنتی وسوسیالست و مردمگرای ماریانون راخوی تمام شد.‌ حزب "سوسیالست" با هفده کرسی و حزب "مردمگرا" به رهبری "ماریانوراخوی" با تنها با سه کرسی درپارلمان محلی کاتالونیا حضورخواهند داشت.

فیگارو می‌نویسد: درمادرید دولت راخوی با موقعیت دشواری مواجه شده است.

اولاً "ماریانوراخوی" که هدف خود را پس گرفتن قدرت دولتی از جدایی طلبان تعیین کرده بود اکنون به این هدف نرسیده و به دنبال پاسخ می گردد.

درمرحله دوم تشکل سیاسی "ماریانو راخوی" است که بازنده این انتخابات است.

درحالی که سال 2015 حزب "مردمگرا"‌ی راخوی یازده کرسی به دست آورده بود امروز با تنها سه کرسی به آخرین ردیف تشکل های سیاسی موجود درپارلمان کاتالونیا رانده شده است.‌فیگارو می‌افزاید: حتی درچارچوب تشکل های سیاسی اسپانیا نیز حزب "راخوی" بخشی از رای دهندگان خودرابه نفع حزب سراسری دیگر به نام "گی دادانوس" ازدست داده است.‌فیگارو می افزاید: مهترازآن "ماریانوراخوی" برای کنترل مجدد "کاتالونیا"با اتکاء به بند 155 قانون اساسی دولت جدایی خواه ایالتی را غیرقانونی اعلام و شماری ازسران جدایی طلبان را زندانی کرده بود.

همزمان با این پاک سازی ها در"بارسلون" راخوی وعده داده بود که به محض استقراردولت جدید ایالتی همه‌ی تمهیدات بازدارنده را که علیه دولت جدایی طلب برقرارشده بود لغو خواهد کرد، اکنون دولت مادرید باید درمورد تداوم ویا لغو آنها تصمیم گیری نماید.

فیگارو می‌نویسد: روز 23 ژانویه اولین نشست برای انتخاب رئیس پارلمان جدید در"بارسلون" برگزارخواهد شد، وفرآیند این نشست نشان خواهد داد که آیا جدایی طلبان پیروز خواهند توانست با گذشتن از موانع حقوقی آرای اکثریتی خود را به یک واقعیت پذیرفتنی ازسوی دولت مادرید تبدیل نمایند.

واما درهومنیته نیزگزارشی به نتایج انتخابات "کاتالونیا" اختصاص یافته.

هومنیته مصاحبه‌ای دارد با نماینده سبزهای اسپانیا درپارلمان اروپا.

این نماینده توضیح می دهد که اسپانیا درحال حاضربا یک بحران درقانون اساسی این کشور رو به روست که درآن دو محور تقسیمات کشوری و ناکامی های اجتماعی از عوامل عمده هستند.‌این نماینده به وضعیت بد اقتصادی کشوراشاره می کند، که به گفته وی، پیامد‌های اجتماعی آن اجتناب ناپذیرمی نماید و دیگری تلاش های جدایی طلبانه درکاتالونیا.

این نماینده پارلمان اروپا براین باوراست که باید قانون اساسی اسپانیا به نفع یک کشورچند ملیتی تغییرحقوقی داده شود.

واما، دربحبوحه‌ی کش مکش های دیپلماتیک درسازمان ملل پیرامون موقعیت حقوقی اورشلیم میان حامیان فلسطین و اسرائیل، محمود عباس، رئیس حکومت خود مختارفلسطین امروزدرپاریس با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه دیدارمی‌کند.‌ فیگارو درگزارشی پیرامون حضور"ابومازن" درپایتخت فرانسه می نویسد: عباس که از رای اکثریت اعضای سازمان ملل به حمایت از حقوق فلسطینیان دلگرم شده است، درنظردارد دردیدارامروز خود از رئیس جمهوری فرانسه بخواهد که راساً کشورمستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد.

فیگارومی‌نویسد: ازنظرکارشناسان حقوق بین الملل این درخواست محمود عباس با دومشکل اساسی رو به روست.‌ازیک سو، عباس درحالی چنین درخواستی را مطرح می کند که 60 درصد مناطق فلسطینی ازاختیاردولت او خارج است، به این ترتیب چه کسی می تواند به عنوان رئیس یک کشوربا او به تعامل بپردازد، و ازدیگرسو اسرائیل درحال حاضرازسوی اعضای سازمان ملل به عنوان یک کشورمستقل به رسمیت شناخته شده است، هرچند که درمورد محدوده‌ی مرزی وپایتخت ان بحث های جدی وجود دارد.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است