گوش کنید دانلود پادکست
 • 15h00 - 15h05 GMT
  GMT 15h00 16/12 اخبار جهان
 • 15h05 - 15h30 GMT
  GMT 15h05 16/12 دنباله برنامه
 • 15h30 - 15h44 tu
  GMT 15h30 16/12 اخبار جهان
 • 15h44 - 16h00 tu
  GMT 15h44 16/12 دنباله برنامه
 • 16h00 - 16h05 tu
  GMT 16h00 16/12 اخبار جهان
 • 16h05 - 16h30 tu
  GMT 16h05 16/12 دنباله برنامه
 • 16h30 - 16h44 tu
  GMT 16h30 16/12 اخبار جهان
 • 16h44 - 17h00 tu
  GMT 16h44 16/12 دنباله برنامه
برای بهره گیری کامل از فرآورده های چندرسانه ای، پلاگین فلش را در مرورگر رایانۀ خود نصب کنید برای ورود، کوکی ها را در رایانۀ خود فعال کنید سایت ار.اف.ای با مرورگرهای مختلف و از جمله اینترنت اکسپلورر۸، فایر فاکس۱۰، سفری ۳، گوگل کروم ۱۷ و .. سازگار است
فرانسه

یاد بود دومین سالروز سوء قصدهای تروریستی پاریس درروزنامه های امروز

media @fotolia

امروزمصادف است با سیزدهم نوامبر، دومین سالروز سوء قصدهای تروریستی خونین درپاریس که بیش ازیک صد وسی قربانی به جای گذاشت.

سوء قصد های تروریستی پاریس درسیزدهم نوامبر2015 به علت سبُعیت انجام ان افکارعمومی فرانسه را بشدت تحت تاثیرقرارداده است.

با گذشت دو سال ازآن حادثه و کشته شدن شماری ازسوء قصد کنندگان و دستگیری برخی دیگرهنوزفرانسویان، به ویژه ساکنین پاریس ازخود می پرسند چرا فرانسه، وچرا پاریس بیش ازهرجای دیگری هدف اقدامات تروریستی گروهای اسلامی قرارمی گیرد.

البته رئیس جدید سازمان اطلاعات داخلی فرانسه هشدارمی دهد که فرانسه هنوز وهمچنان ازهدف های عمده ی سازمان های تروریستی به شمارمی رود.

روزنامه های امروزفرانسه به مناسبت حوادث خونین روزسیزدهم نوامبر2015 میلادی بیشترین گزارش های خود را به علل و عوامل موج ترورهای سال های اخیر، توانایی ها ونا توانی های دولت های پی درپی فرانسه دررویارویی با آن اختصاص داده اند.

همانگونه که اشاره شد، فیگارو مصاحبه مفصلی دارد با رئیس اداره امنیت داخلی فرانسه که ازسه ماه پیش از"بندرمارسی" به پاریس فراخوانده شده وتامین امنیت داخلی فرانسه به او سپرده شد.

"لوران نونز"دراین مصاحبه می گوید: فرانسه همچنان درخط مقدم کارزار تبلیغاتی داعش علیه غرب قراردارد.

بد نیست به برخی ارقام ارائه شده درمصاحبه طولانی رئیس امنیت داخلی فرانسه اشاره کنیم.

وی می گوید: طی چهار سال گذشته نیروهای امنیتی فرانسه توانسته اند حداقل 46 طرح توطئه سوء قصد را به موقع کشف وخنثی نمایند.

به گفته لوران نونز، از2013 تا کنون 581 پرونده تروریستی به جریان انداخته شده که دراین رابطه 798 نفرتحت نظرقرارگرفته اند.

با این حال رئیس امنیت داخلی فرانسه یاد آوری می کند که هنوزحداقل 686 مرد، زن به همراه پانصد کودک فرانسوی درمنطقه اسلامگرایان افراطی درخاورمیانه به سرمی برند.

سرمقاله نویس فیگارو، دریاداشت سیاسی امروزخود، به مناسبت دومین سالروز تروریسم کوردرخاک فرانسه می نویسد: دوسال پس ازحملات تروریستی 2015 دشمن همچنان سرپا ورودرروی ماست، وبه نظرمی رسد که مدت طولانی نیزخواهد بود.

نویسنده می افزاید: برخی می گویند دشمن قابل رویت نیست، ولی این طورنیست، دشمن درمقابل ماست و این دشمن تروریسمی است که چهره اسلامی دارد.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: عقب نشینی های داعش درخاورمیانه باعث کاهش مخاطرات تروریسم نخواهد شد، ومی افزاید: این درست است که داعش تضعیف شده است اما داعش تنها خطرتروریسم نبوده و نیست، هرآن گروهای دیگری می توانند از آفریقا یا آسیا سربرآورند وراه داعش را ادامه دهند.

سرمقاله نویس فیگاردرپایان تاکید می کند که دستگاه امنیتی فرانسه باید با تمام توان وامکانات به مقابله با هرنوع حرکت های رادیکالیسم اسلامی بپردازد، درمدرسه، درمحل های کاروپیاده روهای شهرهای بزرگ، همه جا باید آماده مقابله با رادیکالیسم اسلامی بود.

لیبراسیون درسرمقاله خود دررابطه با تروریسم اسلامی می نویسد: واقعیت این است که تهدید تروریستی بلقوه همه جا حی وحاضراست آما قابل رویت نیست.

لیبراسیون می نویسد: از2015 تا کنون هرگزدامنه خطربلقوه تروریسم علیه فرانسه کاهش نیافته است.

لیبراسیون می افزاید: احتمال وقوع سوء قصد های تروریستی دردستورکاربالاترین سطوح حکومتی درفرانسه قرار دارد.

لیبراسیون می فزاید: این تهدید حتی دستورکارروزانه رئیس جمهوری را نیزتحت تاثیرقرارمی دهد، زیرا نهایتاً این اواست که باید هرلحظه برای احتمال وقوع این نوع حوادث امادگی داشته و بتواند واکنش نشان دهد.

هومنیته، ارگان هوداران حزب کمونیست فرانسه، درگزارشی پیرامون تهدیدات تروریستی علیه فرانسه می نویسد: به علت افزایش بیسابقه ی پرونده های متهمین به دخالت دراقدامات تروریستی دستگاه قضایی با کمبود کادرهای تخصصی و قضات ضد تروریسم رو به روست.

یک گزارش پژوهشی ازنهاد های مسئول پرونده های تروریسم درفرانسه نشان می دهد که: قضات ضد تروریسم درسال 2013 تنها 26 پرونده مرتبط با تروریسم دردست بررسی داشته اند، شماراین پرونده ها در2015 به 136 پرونده رسیده و امروز در2017 بخش ضد تروریسم بیش از 450 درانتظار دارد که باید مورد رسیدگی قرارگیرند.

یک قاضی ضد تروریسم به هومنیته گفته است دستگاه قضایی دربخش ضد تروریسم کاملاً اشباع شده است و ما درحال حاضربه پرونده هایی رسیدگی می کنیم که تشکیل آنها به 2014 بازمی گردد.

واما بازمی گردیم به فیگارو وگزارشی که این روزنامه درمورد بحران موجود میان ایران، عربستان سعودی و لبنان انتشارداده.

فیگارو با اشاره به امنتاع سعد حریری از بازگشت به بیروت می نویسد: به نظرمی رسد که عربستان سعودی سیاست خود درلبنان را درراستای مقابله با ایران تنظیم می کند.

 
با تاسف، مهلت اتصال به پایان رسیده است